Digital media

Att köpa film via e-butiker är någonting som blivit allt vanligare i Sverige. Man vill gärna ha en skiva att ställa i sin bokhylla, samtidigt som man får ett billigt pris. Detta har varit en mer eller mindre vedertagen sanning för många personer, även om dåligt statistiska underlag funnits för att verifiera en tes som denna. E-barometern är en publikation som redovisar studier av våra vanor på internet, och de har under 2011 genomfört en studie för att se hur våra beteenden och köpvanor i fråga om digital media, ser ut.

Enligt denna undersökning är det en majoritet av filmköparna som väljer att gå till en vanlig butik för att handla sina filmer. Detta går lite på tvärs emot den tidigare tes som varit allmänt accepterad. Även om det finns en statistisk grund för påståendet, är det med en knapp marginal som detta svarsalternativ vinner över alternativet att köpa sin film via e-butiker och få en fysisk skiva hemskickad.

Det finns alltid en viss form av osäkerhet när man gör undersökningar om köp av underhållningsmedia då fildelning är någonting mycket utbrett, men som få vill skylta med. Därför kanske det är med ett mått salt man får ta uppgiften om att 14 procent väljer att ladda ner sina filmer genom fildelning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>